BOOK YOUR TIX HERE

Resisting Extinction offers practices for living and dying together on a damaged earth. We are living in a time of crisis, both social and environmental. BodyCartography Project invites our audiences to practice engagement,  to meet unknown challenges by honing our skills to improvise, to feel, and to be receptive and trust that our bodies have the resources needed to negotiate, survive, and thrive. Recognizing our ecological grief as a legitimate response to ecological multi-species loss is an important next step in humanizing this crisis and its related impacts, and for expanding our understanding of what it means to be alive and to survive in this swiftly transforming moment.

Resisting Extinction unfolds as a series of three experiences. 

  • “weather walk” is a one-on-one performance journey. We will transform our small talk about the weather into big talk about the climate emergency. 
  • “the missing” is an invisible performance that flickers on the periphery of our consciousness where a critically endangered multi-species being haunts the landscape.
  • Participatory grieving practices. Can and should we grieve our own potential extinction?

Resisting Extinction will take the form of intimate performances and grieving rituals along the waterfront in Hammerfest.  It is suggested for audiences 12+. 

Resisting Extinction program notes

Norsk:

Resisting Extinction tilbyr praksiser for å leve og dø sammen på en skadet jord. Vi lever i en krisetid, både sosialt og miljømessig. BodyCartography Project inviterer publikum til å praktisere oppmerksomhet, og møte ukjente utfordringer gjennom å finpusse våre ferdigheter til å improvisere, føle og være mottakelige, og stole på at kroppene våre har ressursene til å forhandle, overleve og blomstre. Å anerkjenne økologisk sorg som en legitim respons på økologisk tap av flere arter, er et viktig steg i å humanisere krisen og dens virkninger, og for å utvide vår forståelse av hva det vil si å være menneske og å overleve i dette raskt skiftende landskapet.

Resisting Extinction utfolder seg som en serie av tre opplevelser:

  • “weather walk” en en-til-en forestillingsreise gjennom landskapet, der vi transformerer småprat om været til større samtaler om klimakrisen. 
  • “the missing” en usynlig forestilling som flimrer i periferien av bevisstheten, hvor et kritisk truet flerartet vesen hjemsøker landskapet.
  • Deltagende “grieving practice” Kan vi, og burde vi, sørge over vår egen potensielle utryddelse?

Les programnotatene

Credits: Concept: Olive Bieringa Directors: Olive Bieringa & Otto Ramstad Co-creating performers: Maria Lothe, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Ornilia Ubisse, Hanna Filomen Mjåvatn, Kristina Gjems, Otto Ramstad, Olive Bieringa, Nina Wollny and Uma Ramstad Costume design: Kristine Gjems Contributing writer: Laressa Dickey Funders and partners: Oslo Municipality, Kulturrådet, KORO – Public Art Norway, the Nordic residency at SITE in Farsta, Sweden, Klimahuset, Natural History Museum, University of Oslo, Norskfolkemuseum, Bygdø Kongsgard, Oslo Kulturnatt, DansiT

Upcoming performances will take place DanseFestival Barents, Performance Arcade, New Zealand, SITE Festival, Sweden,  Bærum Kulturhus. 

Resisting Extinction opened at DansiT and Rosendal Theater in Trondheim and Bygdøy, Oslo in September 2021.


Photos and video by Olive Bieringa and Otto Ramstad